Tieši filozofam ir raksturīgs izjust izbrīnu. Tā arī ir filozofijas sākums.