Taisnība ir senajam sakāmvārdam, ka draudzību rada vienlīdzība.