Dievs nav visa cēlonis, Dievs ir visa labā cēlonis.