Dzīvē vienmēr vairoties no galējībām ir jāprot izvēlēties vidusceļu,- cilvēka lielāko laimi.