Pašu cilvēku labuma dēļ tos dažkārt ir nepieciešams krāpt.