Priekšzīmīgi iekārtotā valstī sievām ir jābūt kopējām, bērniem - arī, kā arī to audzināšana būs kopēja.