Mūzika apgaro visu pasauli, dod dvēselei spārnus, veicina iztēles lidojumu; mūzika atdzīvina un iepriecina visu eksistējošo... . To var nosaukt par visa skaistā un cildenā iemiesojumu.