Cilvēks, kas kļuvis padumjš savas māņticības dēļ, ir nicināmākais starp cilvēkiem.