Galēja netaisnība - izlikties par taisnīgu tādam neesot.