Nekas tik labvēlīgi cilvēku tikumus, kā likumi un valsts nodibināšana.