Par vēlu rakt aku, kad kakls no slāpēm jau izkaltis.