Jebkuras pārvaldes formas kritika ir noderīga jebkurai valdībai, kaut gan ir iespējama tikai demokrātiskā iekārtā.