Sabiedrībai par savu eksistenci ir jāpateicas cilvēka nepilnīgajai dabai, bet indivīdam, par cik tas ir nepilnīgs,- sabiedrībai.