Tieši uz iracionālismu, nevis racionālismu, gulstas atbildība par visām starpnacionālā naida un agresivitātes izpausmēm.