Agrāk cilvēki ticēja, ka Dievs valda pār pasauli. Šī ticība ierobežoja viņu atbildību. Jaunā ticība, atbilstoši kurai viņiem ir jāvalda pašiem, uzliek tādu atbildības nastu, kas visiem nav panesama.