Nekad nav pastāvējusi nekontrolēta politiskā vara un kamēr cilvēki paliek cilvēki, nav iespējama absolūta un neierobežota politiskā vara.