Pašam par savu joku nav jāsmejas - arī tabakas dozei nav tiesības pašai šķaudīt.