Gudri cilvēki izsargājas no dzīves ilūzijām, lai vairītos no vilšanās. Bet gan īstenība, gan vilšanās ir īslaicīga. Ilūzija ir tas, kas paliek: tā ir mūžīga. Tad mīliet ilūziju.