Kā briedis brēc pēc ūdens upēm, tā mana dvēsele brēc, ak Dievs, pēc tevis!