Aizdomu mākts prāts vienmēr saskata lietu tumšo pusi.

+1
+23
-1