Aizdomu mākts prāts vienmēr saskata lietu tumšo pusi.