Aizdomu mākts prāts vienmēr saskata lietu tumšo pusi.

+1
+16
-1