Aizdomu mākts prāts vienmēr saskata lietu tumšo pusi.

+1
+6
-1