Aizdomu mākts prāts vienmēr saskata lietu tumšo pusi.

+1
+13
-1