Pieklājīgs lūguma noraidījums - klusēšana.

+1
+15
-1