Dzīvība cilvēkam ir aizdota, tā nav neatsavināms dāvinājums.

+1
+1
-1