Dzīvība cilvēkam ir aizdota, tā nav neatsavināms dāvinājums.

+1
+5
-1