Dzīvība cilvēkam ir aizdota, tā nav neatsavināms dāvinājums.