Draudzība vai nu saista līdzīgos, vai padara līdzīgus.