Kas vēlas izdarīt ko sliktu, vienmēr atradīs tam ieganstu.