Tas, kurš pats nevērpj intrigas, dažkārt neprot aizsargāties no citu ļaunajiem nodomiem.