Iecietība ir noderīga kaut vai ar to, ka ar tās palīdzību mēs neiedzīvojamies papildus ienaidniekos.