Derīgi ir būt par uzvarēto, kad uzvara nevēlama.

+1
+24
-1