Zaudēta uzticība līdzinās zaudētai dzīvībai, tā ir neatgriezeniska.