Nekad nav tik noderīga vilcināšanās, kā tad, kad pārņēmušas dusmas.