Kulta kalpotāji vienmēr ir izgudrojuši važas, lai dažādos laikos ierobežotu cilvēka prātu, tie apgrieza viņa spārnus, lai tas nevērstu savu lidojumu pretim diženumam un brīvībai.