Visas vecas lietas appel, arī vecas patiesības, - spodrināt vajga; dažas sarūs, - izmest vajga.