Pērkons nāk rāmi, ievas ziedu nemaitādams, - vai tev pieder būt bargākam par pērkoni?