Izbaudi šo skaisto parādību plūšanu, šo dzīvi; šīs cēlās dzīves jūtas un augstās domas, miesas siltumu, kopību ar draugu, augstāko kopību ar masu, ar sevi pašu, visas pasaules rituma sakaru, - bet zini, ka tas nau tavas dzīves mērķis, tikai līdzeklis augstākam mērķim. Un augs tava bauda un tavs spēks.