Darbs citu labā - viscēlākais, darbs vārgstoša labā - visvajadzīgākais.

+1
+4
-1