Darbs citu labā - viscēlākais, darbs vārgstoša labā - visvajadzīgākais.