Darbs citu labā - viscēlākais, darbs vārgstoša labā - visvajadzīgākais.

+1
+20
-1
You voted '+1'.