Darbs citu labā - viscēlākais, darbs vārgstoša labā - visvajadzīgākais.

+1
+23
-1