Bet mīlot dvēsele iziet no savas vientulības, atsakās no savas nedalāmības, atdod sevi otram, irst patība, top cita, atjaunojas vai mirst? Tās vēl tik savienojums, jo patība paliek tomēr ar savām atdalītām miesām un dvēseles dzīvi. Bet ja dvēsele vēršas pašā pamatā? Bet ja mīlas spēks ir tik liels? Bet ja mīlas spēku attīsta? Ja daudzi? Ja visi? Vai tu gribi pasaules pamata likumu lauzt? Gribu, jo nevaru izturēt šo pasauli. Jā, gribi - -

+1
-13
-1
You voted '+1'.