Es dzirdēju no veca žīda paununesēja parunu: 'Labākais veikals ir godīgums.'