Dzīve ir sevis jušana, Es jušanas augstākā pakāpe cilvēka egoismā.