Par sava visniknākā ienaidnieka viszemākiem uzbrukumiem jūs varat tik pasmieties: 'Tu taču neesi man līdzīgs! Tu taču nevari mani piespiest lietot pret tevi tādus pat līdzekļus kā tu pret mani!'