Kad pienāks laiku mets, tu vienu dienu piepeši jutīsi, ka tev dzīve top viegla, kaut gan neviena nasta nau atkritusi; tu jutīsi; ka tava dienas gaita top ērta, kaut gan visur tava spēka soļi būs ierobežoti; jutīsi, ka topi mierīgs, kaut gan visapkārt nemiers būs pavairojies; ka tavi darbi atgriežas uz tevi, kaut gan tu viņus ne aicinājis, ne vedis. Tu jutīsi, ka lēni aust tava iekšējā saule.

+1
-96
-1