Karš samaitā ne vien miesas, bet ij garu, un šis posts ir lielākais, jo gars top rupjš, tiecas uz varas darbiem, top nespējīgs augstākai un smalkākai gara darbībai; tautas garīgais līmenis pazeminājās. Cēlums ir tikai atbrīvošanās karam, kad apspiesta tauta un šķira nomet apspiedēja jūgu.

+1
-32
-1