Laiks ir notikumu vienība, bez notikumiem nau laika, bet notikumi ir būtņu attiecību maiņa. Tāpēc telpa ir būtņu kopība, bez būtnēm nau telpas. Tā saplūst laika un telpas jēdzieni.