Kas nicin' otru cilvēku, nicin' pats sevi, jo ir taču arī cilvēks. Mēs to zinām, un tomēr, cik mūsu atmina sniedz, cilvēks ir cilvēku nicinājis vienmēr visdziļāk, līdz nāvei un nokaušanai. Mūsu laiks dara to pašu. Viņš nemana, ka pats sevi tiesā un ka šai tiesai taisnība; viņam nau tiesības pastāvēt, jānāk jaunam laikam.