Tas pats sevi neciena, kas nicina par viņu garīgi augstāk stāvošu.

+1
-68
-1