Tas pats sevi neciena, kas nicina par viņu garīgi augstāk stāvošu.