Tas pats sevi neciena, kas nicina par viņu garīgi augstāk stāvošu.

+1
-49
-1