Tas pats sevi neciena, kas nicina par viņu garīgi augstāk stāvošu.

+1
-62
-1