Kļūt neuzticīgam pašam sev - tā ir traģika, kuras dēļ mirst jebkurš varonis.