Cilvēkus pazīt - ir visu piedot; sevi pazīt ir - nekā nepiedot.

+1
+17
-1