Cilvēkus pazīt - ir visu piedot; sevi pazīt ir - nekā nepiedot.

+1
+9
-1