Nemācat ļaudis, lai tie būtu patiesi. Darāt viņus stiprus, tad patiesi viņi būs paši no sevis. Jo patiesam būt nav nekas cits kā spēka apziņā apzināties sevi.