Katram sava pārliecība dārga - ubagam svēta, jo tam neviens par to nemaksā un to nevar pārdot.