Kas grib priekšrocības, tas grib aizlikt roku priekšā citu labumam. Kurš grib pirmtiesības, tas vispirms negrib tiesības citiem.

+1
+37
-1
You voted '+1'.