Starp evolūciju un revolūciju nau starpības pēc īpašības, bet tikai pēc mēra. Revolūcija ir sastrēgušas evolūcijas jeb attīstības strauja atraise. Kad valdošā šķira ir aprobežota, tad nepieciešama atraise, lai organisma kustība neapstātos.