Lielas sāpes aizvien staigā vienas pašas, un visas ielas viņām tukšas.